Barangan Terlarang

Item yang disenaraikan di bawah tidak dibenarkan dibeli menggunakan perkhidmatan  AA Tradings Japan:
1. Item yang ditakrifkan sebagai haram di sisi undang-undang Jepun atau undang-undang Malaysia.
2. Item yang boleh menjejaskan keharmonian dan moraliti awam.
3. Apa-apa jenis item yang boleh menyebabkan atau menggalakkan kegiatan jenayah.
4. Apa-apa jenis produk berbahaya, yang mungkin boleh membahayakan kehidupan dan kesihatan manusia.
5. Apa-apa jenis produk dewasa yang haram atau produk yang boleh menggalakkan keganasan dan lain-lain.
6. Apa-apa barang yang tidak berfungsi.
7. Organisme hidup termasuk tetapi tidak terhad kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan, bakteria, virus, fungus dan lain-lain.
8. Apa-apa item yang mudah meletup dan mudah terbakar.
9. Harta benda warisan budaya.
10. Apa-apa jenis produk yang mungkin mencabuli harta benda intelektual pihak ketiga atau menjejaskan maruah dan privasi pihak ketiga.
11. Apa-apa jenis produk yang boleh menjejaskan hak-hak lain pihak ketiga.
12. Produk terlebih saiz yang mungkin tidak dapat dikirimkan atas sebab had saiz/berat.
13. Alkohol, minuman beralkohol, minyak wangi yang mengandungi alkohol, dan lain-lain.
14. Produk yang dilarang daripada eksport.
15. Apa-apa jenis item yang ditakrifkan sebagai tidak wajar oleh AA Tradings Japan.

×

Hello!

Please contact us if you have any enquiry.

× Hubungi Khidmat Pelanggan Kami